Ohjelmasta on ilmestynyt uusi versio nimellä Kitsas

Kitupiikin tuki päättyy vuoden 2021 aikana. Suosittelemme siirtymistä Kitsaaseen viimeistään tilikauden vaihtuessa.

Ohjelma on edelleen ilmainen, kun kirjanpito tallennetaan omalle tietokoneelle. Kitsaaseen on saatavilla myös maksullisia lisäpalveluita.

kitsas.fi

Maksuperusteinen arvonlisävero

Pienyritykset (liikevaihto alle 500 000 euroa vuodessa) voivat tilittää ostojen ja myyntien arvonlisäverot maksuperusteisesti. Kitupiikillä tämä on mahdollista myös niin, että kirjanpito pidetään suoriteperusteisena.

Kun yritys saa ostolaskun, kirjataan arvonlisäveron osuus tilille Maksuperusteinen alv-velka. Kun arvonlisäverosta saadaan maksu, siirretään veron osuus tilille Arvonlisäverovelka ja vasta nyt vero tulee näkyviin alv-tilitykseen.

Vastaavalla tavalla ostolaskun veron osuus kirjataan ensin tilille Maksuperusteinen alv-saaminen ja vasta kun lasku on maksettu, se siirtyy tilille Arvonlisäverosaatavat.

Arvonlisävero on kuitenkin maksettava viimeistään vuoden kuluttua suoritepäivästä.

Kun verolajina on maksuperusteinen arvonlisävero, käsittelee Kitupiikki sen automaattisesti laskutuksessa, Kirjausapurissa sekä tuoduissa myyntilaskuissa ja tilitapahtumiin perustuvissa maksukirjauksissa. Käsittely perustuu ohjaustietoihin ja alv-koodeihin.

Maksuperusteinen arvonlisävero otetaan käyttöön Arvonlisäveron määrityksistä Maksuperusteinen alv-rivillä olevasta rataspainikkeesta, josta aukeaa valintaikkuna:

Maksuperusteinen arvonlisäverotus alkaa-ruutuun kirjataan sen verokauden ensimmäinen päivä, jonka arvonlisävero tilitetään maksuperusteisena.

Jos maksuperusteisesta arvonlisäverotuksesta siirrytään takaisin suoriteperusteiseen, merkitään Suoriteperusteiseen arvonlisäveroon palataan-ruutuun sen verokauden ensimmäinen päivä, jolloin arvonlisävero tilitetään normaalilla tavalla. Tässä alv-tilityksessä maksetaan myös kaikki vielä maksamatta oleva maksuperusteinen arvonlisävero.

Tutustu huolella verohallinnon ohjeisiin

Ennen maksuperusteiseen arvonlisäverotukseen siirtymistä tutustu huolella verohallinnon ohjeisiin. Huomaa, että myös alv-vähennykset tilitetään maksuperusteisesti (myös osamaksua käytettäessä).

Maksuperusteista arvonlisäveroa käytettäessä et voi käyttää Kitupiikissä automaattista marginaaliverotusmenettelyä, vaan voittomarginaali on kirjattava käsin.

Kommentit