Ohjelmasta on ilmestynyt uusi versio nimellä Kitsas

Kitupiikin tuki päättyy vuoden 2021 aikana. Suosittelemme siirtymistä Kitsaaseen viimeistään tilikauden vaihtuessa.

Ohjelma on edelleen ilmainen, kun kirjanpito tallennetaan omalle tietokoneelle. Kitsaaseen on saatavilla myös maksullisia lisäpalveluita.

kitsas.fi

Monimuotoiset tilikartat

Todella edistynyt toiminto

Tätä toimintoa tarvitaan vain tilikarttojen tekemiseen.

Kitupiikin elinkeinotoiminnan tilikartoissa voidaan valita perusvalinnoissa yritysmuoto. Tällainen monimuotoinen tilikartta on toteutettu joukolla tilikartan asetuksia.

[MuotoTeksti]
Yritysmuoto
[MuotoOn/Julkinen osakeyhtiö]
+201..207
+226
+149
[MuotoPois/Julkinen osakeyhtiö]
-201..207
-226
-149
[MuotoOn/Osakeyhtiö]
+201..207
+226
[MuotoPois/Osakeyhtiö]
-201..207
-226
[MuotoOn/Osuuskunta]
+205..210
+227
[MuotoPois/Osuuskunta]
-205..210
-227
[MuotoOn/Kommandiittiyhtiö]
+215..219
+231..235
[MuotoPois/Kommandiittiyhtiö]
-215..219
-231..235
[MuotoOn/Toiminimi]
+220
+236
Elinkeinonharjoittaja=ON
[MuotoPois/Toiminimi]
-220
-236
Elinkeinonharjoittaja=EI

MuotoTeksti-asetus määrittelee, mikä otsikko näytetään muodon valinnassa. MuotoOn/ määrittelee komentojonon, joka suoritetaan muotoa valittaessa ja MuotoPois/ kun valinta poistuu. Aina tilikarttaa päivitettäessä suoritetaan ensin vanhan tilikartan MuotoPois-komentojono ja päivityksen lopuksi uuden tilikartan MuotoOn-komentojono.

Komentojono voi sisältää seuraavia komentoja

Joukko tilejä voidaan piilottaa, näyttää tai asettaa suosikkitileiksi. Tilit näytetään komennolla +201..207 missä +-merkkiä seuraa tilinumeroväli samalla tavalla kuin raporteissa. Tilit piilotetaan vastaavasti komennolla -201..207 tai asetetaan suosikiksi *220.

Tilien json-määreitä voidaan muuttaa komennolla 30..31 AlvProsentti=14 (esimerkki muuttaa tilien 3000-3199 alv-prosentiksi 14).

Kirjanpidon asetuksia voidaan muuttaa komennolla Elinkeinonharjoittaja=ON. Listamuotoiseen asetukseen voidaan lisätä rivi komennolla ArkistoRaportit+=Toiminnanalat ja vastaavasti poistaa komennolla ArkistoRaportit-=Toiminnanalat.

Tositelajien oletusvastatilejä voidaan muuttaa komennolla OL/1910, joka määrittää tositelajin OL oletusvastatiliksi 1910.

Kirjaamisperusteen valinta

Kirjaamisperusteen valinta kirjanpitoa aloitettaessa toteutetaan vastaavilla skripteillä Kirjaamisperuste/Suoriteperuste, Kirjaamisperuste/Laskuperuste ja Kirjaamisperuste/Maksuperuste.

[Kirjaamisperuste/Suoriteperuste]
TuontiOstolaskuPeruste=1
[Kirjaamisperuste/Laskuperuste]
LaskuKirjausperuste=1
TuontiOstolaskuPeruste=2
[Kirjaamisperuste/Maksuperuste]
ML/1910
OL/1910
LaskuKirjausperuste=2
TuontiOstolaskuPeruste=3
TuontiOstolaskuTili=1910
TilinpaatosValinnat+=maksuperuste

DevTool

Tiedä, mitä teet

Ole erittäin huolellinen! DevTool mahdollistaa kaikkien kirjanpidon asetusten suoran muokkaamisen. Varmuuskopiointi ennen DevTool-toimintoja ei ole mitenkään huono idea.

Kun perusvalintojen kohta Näytä tulosteiden muokkauksen työkalut on valittuna, löytyy Tilikartan ohje-määritysvälilehdeltä painike DevTool. Painikkeesta avautuu kehittäjille tarkoitettu erikoistyökalu.

Asetukset-välilehdellä voit muokata kaikkia kirjanpidon asetuksia ja siten muokata monimuotoisen tilikartan toimintoja.

Skripti-välilehdellä voit suorittaa yllä kuvattuja komentojonoja. Niillä voit muokata kerralla suurempaakin tiliryhmää.

Kommentit