Monimuotoiset tilikartat

Todella edistynyt toiminto

Tätä toimintoa tarvitaan vain tilikarttojen tekemiseen.

Kitupiikin elinkeinotoiminnan tilikartoissa voidaan valita perusvalinnoissa yritysmuoto. Tällainen monimuotoinen tilikartta on toteutettu joukolla tilikartan asetuksia.

[MuotoTeksti]
Yritysmuoto
[MuotoOn/Julkinen osakeyhtiö]
+201..207
+226
+149
[MuotoPois/Julkinen osakeyhtiö]
-201..207
-226
-149
[MuotoOn/Osakeyhtiö]
+201..207
+226
[MuotoPois/Osakeyhtiö]
-201..207
-226
[MuotoOn/Osuuskunta]
+205..210
+227
[MuotoPois/Osuuskunta]
-205..210
-227
[MuotoOn/Kommandiittiyhtiö]
+215..219
+231..235
[MuotoPois/Kommandiittiyhtiö]
-215..219
-231..235
[MuotoOn/Toiminimi]
+220
+236
Elinkeinonharjoittaja=ON
[MuotoPois/Toiminimi]
-220
-236
Elinkeinonharjoittaja=EI

MuotoTeksti-asetus määrittelee, mikä otsikko näytetään muodon valinnassa. MuotoOn/ määrittelee komentojonon, joka suoritetaan muotoa valittaessa ja MuotoPois/ kun valinta poistuu. Aina tilikarttaa päivitettäessä suoritetaan ensin vanhan tilikartan MuotoPois-komentojono ja päivityksen lopuksi uuden tilikartan MuotoOn-komentojono.

Komentojono voi sisältää seuraavia komentoja

Joukko tilejä voidaan piilottaa, näyttää tai asettaa suosikkitileiksi. Tilit näytetään komennolla +201..207 missä +-merkkiä seuraa tilinumeroväli samalla tavalla kuin raporteissa. Tilit piilotetaan vastaavasti komennolla -201..207 tai asetetaan suosikiksi *220.

Tilien json-määreitä voidaan muuttaa komennolla 30..31 AlvProsentti=14 (esimerkki muuttaa tilien 3000-3199 alv-prosentiksi 14).

Kirjanpidon asetuksia voidaan muuttaa komennolla Elinkeinonharjoittaja=ON. Listamuotoiseen asetukseen voidaan lisätä rivi komennolla ArkistoRaportit+=Toiminnanalat ja vastaavasti poistaa komennolla ArkistoRaportit-=Toiminnanalat.

Tositelajien oletusvastatilejä voidaan muuttaa komennolla OL/1910, joka määrittää tositelajin OL oletusvastatiliksi 1910.

Kirjaamisperusteen valinta

Kirjaamisperusteen valinta kirjanpitoa aloitettaessa toteutetaan vastaavilla skripteillä Kirjaamisperuste/Suoriteperuste, Kirjaamisperuste/Laskuperuste ja Kirjaamisperuste/Maksuperuste.

[Kirjaamisperuste/Suoriteperuste]
TuontiOstolaskuPeruste=1
[Kirjaamisperuste/Laskuperuste]
LaskuKirjausperuste=1
TuontiOstolaskuPeruste=2
[Kirjaamisperuste/Maksuperuste]
ML/1910
OL/1910
LaskuKirjausperuste=2
TuontiOstolaskuPeruste=3
TuontiOstolaskuTili=1910
TilinpaatosValinnat+=maksuperuste

DevTool

Tiedä, mitä teet

Ole erittäin huolellinen! DevTool mahdollistaa kaikkien kirjanpidon asetusten suoran muokkaamisen. Varmuuskopiointi ennen DevTool-toimintoja ei ole mitenkään huono idea.

Kun perusvalintojen kohta Näytä tulosteiden muokkauksen työkalut on valittuna, löytyy Tilikartan ohje-määritysvälilehdeltä painike DevTool. Painikkeesta avautuu kehittäjille tarkoitettu erikoistyökalu.

Asetukset-välilehdellä voit muokata kaikkia kirjanpidon asetuksia ja siten muokata monimuotoisen tilikartan toimintoja.

Skripti-välilehdellä voit suorittaa yllä kuvattuja komentojonoja. Niillä voit muokata kerralla suurempaakin tiliryhmää.

Kommentit