Ohjelmasta on ilmestynyt uusi versio nimellä Kitsas

Kitupiikin tuki päättyy vuoden 2021 aikana. Suosittelemme siirtymistä Kitsaaseen viimeistään tilikauden vaihtuessa.

Ohjelma on edelleen ilmainen, kun kirjanpito tallennetaan omalle tietokoneelle. Kitsaaseen on saatavilla myös maksullisia lisäpalveluita.

kitsas.fi

Budjetti 1.1Kitupiikin versiosta 1.1 lähtien

Budjetin laadinta

Kitupiikillä voit määritellä tilikauden bubjetin ja seurata sen toteutumista.

Budjetin pääset syöttämään Tilikaudet-välilehden Budjetti-painikkeesta. Syötä tulot ilman etumerkkiä ja menot miinusmerkkisinä. Budjetin voi jakaa eri kohdennuksille syöttämällä jokaisen kohdennuksen budjetin erikseen: kokonaisbudjetti on kaikkien kohdennusten yhteenlaskettu budjetti.

Kopioi edellisestä-painike kopioi edellisen tilikauden budjetin uuden budjetin pohjaksi.

Budjetin seuranta

Budjetin toteutumista voit seurata Budjettivertailu-raportilla.

Jos haluat muuttaa budjettivertailun sarakkeita, valitse Tuloslaskelma tai Toiminnanalat-raporttiin tulostettavat sarakkeet:

  • Toteutunut seuraa toteutuneita tapahtumia
  • Budjetti näyttää määritellyn bubjetin
  • Budjettiero € näyttää toteutuneiden tapahtumien eron budjettiin
  • Toteutunut % näyttää, kuinka suuri osa budjetista on käytetty

Kokonaiset tilikaudet

Budjetin voi määritellä vain kokonaisille tilikausille. Raporteissa budjetoidut summat näkyvät tilikauden alkupäivämäärän mukaan (voit siis tulostaa toteumaraportin vaikka vuoden ensimmäiselle puoliskolle, mutta se vertaa kuitenkin toteumaa aina koko vuoden budjettiin.)

Esimerkki tuloslaskelman budjettiseurannasta

Esimerkki toiminnanalojen budjettiseurannasta

Huomaa, että tasetileillä ei ole budjettia!

Kommentit