Ohjelmasta on ilmestynyt uusi versio nimellä Kitsas

Kitupiikin tuki päättyy vuoden 2021 aikana. Suosittelemme siirtymistä Kitsaaseen viimeistään tilikauden vaihtuessa.

Ohjelma on edelleen ilmainen, kun kirjanpito tallennetaan omalle tietokoneelle. Kitsaaseen on saatavilla myös maksullisia lisäpalveluita.

kitsas.fi

Tilinpäätöksen malli

Edistynyt toiminto

Sinun ei yleensä tarvitse muokata tilinpäätöksen mallia. Muokkaus on otettava erikseen käyttöön perusvalintojen kohdasta Näytä tulosteiden muokkauksen työkalut.

Tässä määritellään tilinpäätökseen tulostuvat raportit sekä liitetietojen kaava.

Erikoismerkeillä alkavat värilliset rivit määrittelevät ehtoja ja tulosteita, ja kaikki muu html-muotoinen teksti tulostuu tilinpäätöksen liitetietoihin.

?-alkuiset rivit määrittelevät, että niiden jälkeen tulostuu vain tietyllä Kitupiikin asetuksella aina seuraavaan ?-ehtoon saakka (Pelkkä ? lopettaa ehdon). Niinpä seuraavan esimerkin osuus on käytettävissä vain osakeyhtiöille

?Muoto=Osakeyhtiö
##Osakeyhtiön pääoma ja vapaan oman pääoman käyttö
#oypaaoma Oman pääoman muutokset
<h2>Oman pääoman muutokset</h2>
<p> ... </p>
#oyeiosinko -oykaytto Ei osinkoa
<h2>Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä</h2>
<p>Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta.</p>
#oykaytto -oyeiosinko Hallituksen ehdotus vapaan oman pääoman käytöstä
<h2>Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä</h2>
<p>Jakokelpoinen vapaa oma pääoma on ...</p>
<p>Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan XX euroa per osake, eli yhteensä XXX euroa. Osinko on nostettavissa yhtiökokousta seuraavana päivänä.</p>
?

Seuraavat rivit määrittelevät, että niiden jälkeen tulostuu vain tietyn kokoluokan yrityksille

 • #MIKRO Mikroyrityksille
 • #PIEN Pienyrityksille
 • #ISO Yrityksille, jotka eivät ole mikro- eivätkä pienyrityksiä
 • #HENKILOSTO Yrityksille, joilla on henkilöstöä

## tarkoittaa, että rivi on tilinpäätöksen muodostamisen valintaikkunaan tulostuva otsikko

##Tuloslaskelma
#brutto -I -mikrolv -mikrobrutto Bruttotuloslaskelma (PMA-asetuksen mukainen)
@Tuloslaskelma PMA bruttotulos!TULOSLASKELMA (TILINPÄÄTÖS)@
#mikrolv -I -P -brutto -mikrobrutto Mikroyrityksen lyhyt tuloslaskelma (PMA-asetuksen mukainen)
@Tuloslaskelma mikroyritys!TULOSLASKELMA (TILINPÄÄTÖS)@
#mikrobrutto -I -P -brutto -mikrolv Mikroyrityksen lyhyt bruttotuloslaskelma (PMA-asetuksen mukainen)
@Tuloslaskelma mikro bruttotulos!TULOSLASKELMA (TILINPÄÄTÖS)@
#-brutto -mikrobrutto -mikrolv
@Tuloslaskelma!TULOSLASKELMA (TILINPÄÄTÖS)@
#
<h2>Tilinpäätöksen laatimisperusteet</h2>
#MIKRO
<p>Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
annetun asetuksen (PMA) mikroyrityssäänöstöä.</p>
#PIEN
<p>Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista
annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäänöstöä.</p>

#-alkuiset rivit määrittelevät tulostusehtoja. Ne ovat muotoa

#nimi -pois -P Valintaikkunaan tulostuva teksti

 • nimi on valinnan tunnus
 • pois on sellaisen valinnan tunnus, joka ei voi olla samanaikaisesti valittuna
 • -P tarkoittaa, ettei tätä valintaa edes näytetä pienyrityksille (vastaavasti -M ei näytetä mikroyrityksille eikä -I pienyritystä isommille yrityksille)
 • Loppurivillä on valintaikkunaan tulostuvaa tekstiä

Rivi voi olla myös ilman tulostuvaa tekstiä, jos valinnan tunnus on määritelty jo aiemmin. Jos rivillä on pelkästään --merkillä alkavia poissulkevia tunnuksia, tulee rivi valituksi, ellei yksikään mainittu tunnus ole valittu.

Pelkkä # lopettaa ehdon, ja sen jälkeen rivit tulostuvat jälleen kaikilla valinnoilla.

@-alkuiset rivit määrittelevät erityisen tulostettavan

 • @Raportin nimi!Otsikko@ määrittelee, että mainittu raportti liitetään tilinpäätökseen, @Raportin nimi$!Otsikko@ budjettivertailun liittämisen tilinpäätökseen ja @Raportin nimi*Otsikko@ vastaavasti raportin erittelylle (nämä voi liittää helpommin Lisää raportti-napilla)
 • @henkilosto@ lisää taulukon henkilöstön määrästä tällä ja edellisellä tilikaudella
 • @sha@ lisää arkiston sha256-tiivisteen
#HENKILOSTO
<h2>Henkilöstön määrä</h2>
@henkilosto@

Kommentit