Ohjelmasta on ilmestynyt uusi versio nimellä Kitsas

Kitupiikin tuki päättyy vuoden 2021 aikana. Suosittelemme siirtymistä Kitsaaseen viimeistään tilikauden vaihtuessa.

Ohjelma on edelleen ilmainen, kun kirjanpito tallennetaan omalle tietokoneelle. Kitsaaseen on saatavilla myös maksullisia lisäpalveluita.

kitsas.fi

Laskutus

Laskut-välilehdellä voit selata laskuja sekä tehdä uusia. Voit tarkistella laskuja myös asiakkaiden ja toimittajien mukaan (myynti- ja ostoreskontra.)

Ostoreskontra perustuu ostovelkakirjauksiin

Ostolaskuista näkyvät vain velaksi tehdyt ostolaskukirjaukset - ei siis suoraan käteis- tai pankkitililtä kirjattuja.

Ylälaidassa valitset näytettäväksi Myyntilaskut tai ostolaskut taikka tarkastella laskuja asiakkaiden tai toimittajien mukaan.

Alempana valitaan näytettäväksi kaikki laskut, maksamattomat eli avoimet tai erääntyneet eli myöhässä olevat laskut. Laskuja voi rajata laskun päivämäärän mukaan. Voit myös hakea asiakkaan nimellä tai viitenumeron alkuosalla.

Laskun päiväyksen vieressä oleva kuvake esittää laskun tyypin

tunnus Nimi Selitys
Suoriteperusteinen lasku Kirjataan toimituspäivälle
Laskuperusteinen lasku Kirjataan maksun päivämäärälle
Maksuperusteinen lasku Kirjataan kirjanpitoon vasta, kun maksettu. Vaatii erityistä käsittelyä kirjanpidossa ja siksi maksuperusteisella laskulla ei ole käytössä aivan kaikkia toimintoja, kuten maksetuksi merkitsemistä tilitapahtumia tuotaessa.
Käteislasku Maksu on suoritettu käteisellä
Hyvityslasku Hyvitetään jo annettua laskua
Maksumuistutus Punainen kuori eräpäivän vieressä tarkoittaa, että laskusta on laadittu maksumuistutus.
  • Näytä-painike avaa nähtäväksi valitsemasi laskun
  • Muokkaa-painikkella pääset muokkaamaan jo tehtyä laskua. Jo asiakkaalle toimitettua laskua ei pääsääntöisesti kuitenkaan pitäisi enää muokata, vaan lähettää hyvityslasku.
  • Tosite avaa laskuun liittyvän kirjanpitotositteen
  • Kopioi tekee uuden laskun vanhan laskun pohjalta. Toimintoa voit käyttää esimerkiksi sopimuksen kausilaskutuksessa.
  • Poista poistaa laskun.
  • Hyvityslasku laatii laskulle hyvityslaskun.
  • Maksumuistutus (näkyvissä vain, jos lasku erääntynyt) laatii maksumuistuksen
  • Uusi lasku-painikkeesta pääset tekemään uuden laskun. Jos olet valinnut asiakkaan, laaditaan lasku tälle asiakkaalle.
  • Ryhmälasku-painikkeella lähetät samansisältöisen ryhmälaskun usealle asiakkaalle.

Laskun maksaminen

Laskut kirjataan maksetuksi yleensä tiliotteen perusteella niin, että tiliotteesta tulee maksun todentava tosite. Kirjattaessa tiliotetta paina kirjausikkunan alareunan Lasku-painiketta.

Saat avointen laskujen luettelon, josta laskua voi etsiä viitenumerolla tai asiakkaan numerolla. Valitse lasku ja paina Kirjaa.

Jos lasku on maksettu vain osaksi, muuta euromäärä vastaamaan maksua. Lasku jää edelleen maksamattomalta osaltaan avoimeksi samalla viitenumerolla.

Myös tilitapahtumien tuonti merkitsee laskuja maksetuiksi viitenumeron perusteella.

Maksuperusteisen laskun maksaminen

Maksuperusteisen laskun tositteessa on kaksi riviä ilman tiliöintiä. Näitä käytetään laskujen seuraamisen laskujen luetteloilla, eikä niitä saa poistaa. Rivit eivät tulostu kirjanpidon tulosteilla.

Maksuperusteista laskua ei kirjata maksetuksi tilitapahtumia tuotaessa.

Kommentit