Ohjelmasta on ilmestynyt uusi versio nimellä Kitsas

Kitupiikin tuki päättyy vuoden 2021 aikana. Suosittelemme siirtymistä Kitsaaseen viimeistään tilikauden vaihtuessa.

Ohjelma on edelleen ilmainen, kun kirjanpito tallennetaan omalle tietokoneelle. Kitsaaseen on saatavilla myös maksullisia lisäpalveluita.

kitsas.fi

Raportit

Edistynyt toiminto

Sinun ei yleensä tarvitse muokata raportteja. Raporttien muokkaus on otettava erikseen käyttöön perusvalintojen kohdasta Näytä tulosteiden muokkauksen työkalut.

Raporttien muokkausta tarvitaan, jos olet muuttanut tilien numerointia tai lisännyt tilejä olemassa olevien otsikkoalueiden ulkopuolelle.

Määritykset > Raportit pääset muokkaamaan raportteja.

 • Valitse ylhäällä vasemmalla olevasta luettelosta muokattava raportti tai aloita uusi-painikkeella uusi raportti
 • Oikealla yläkulmassa valitaan raportin tyyppi
  • Tuloslaskelma kuvaa tilikauden tulosta (tulostilit)
  • Tase kuvaa taloudellista tilannetta tilinpäätöspäivänä (tasetilit)
  • Kohdennuslaskelma lasketaan erikseen jokaiselle käytössä olevalle kohdennukselle. Kohdennuslaskelmassa voi olla sekä tase- että tulostilejä samalla laskelmalla.
 • Liitä erittely arkistoon määrittelee, liitetäänkö tämä raportti erittelynä sähköiseen arkistoon.

Raportin kaava muodostuu siten, että vasemmassa reunassa on tulostettavat tekstit ja tabulaattorin jälkeen tulostetta ohjaavat määritteet.

Tiedä, mitä teet

Ole huolellinen muokatessasi tulosteita. Taseen ja tuloslaskelmat muodot on määrätty kirjanpitoa koskevassa lainsäädännössä.

Esimerkiksi taseesta on olemassa vaihtoehtoinen lyhyempi muoto pien- ja mikroyrityksille. Raportti Tase/Yleinen ja Tase/PMA ovat saman raportin vaihtoehtoisia muotoja, joista tulostusvaiheessa valitaan yksi. Samalla tavalla muistakin raporteista on mahdollista luoda vaihtoehtoisia muotoja.

Käytettävät määreet

Määreitä voi laittaa vapaassa järjestyksessä, välilyönnillä erotettuna.

Riviin liittyvät tilit

Numerot määrittelevät tilivälejä niin, että pelkkä numero tarkoittaa kaikkia sillä alkavia tilejä (4 tarkoittaa tilejä 4101, 4289, 498898 jne., 41 tilejä 4100, 4175, 4198 jne).

Numerovälit merkitään 3..7 (tarkoittaa kaikkia numeroilla 3, 4, 5, 6, 7 alkavia tilejä). Merkintä 410..412 tarkoittaa tilejä, jotka alkavat 410, 411 tai 412.

Numerot tai numerovälit voi erottaa välilyönnillä 4 5 61..66 tai pilkulla 4,5,61..66.

Numeroon tai numeroväliin voi liittää + merkitsemään tuloja tai - merkitsemään menoja. 4+ 5- tulostaa kaikki neljällä alkavat tulot ja viidellä alkavat menot.

Riville tulostettavat luvut

 • S tai SUMMA tulostaa riville summan, vaikka se olisi 0.
 • s tai summa tulostaa rivin ja summan, jos se ei ole nolla. Tämä on myös oletusvalinta, ellei mitään määrettä ole kirjoitettu
 • h tai otsikko ei tulosta summaa, vaan pelkän otsikon, ellei summa ole nolla
 • d tai erittely tulostaa tilikohtaisen erittelyn
 • = tulostaa summaluvun kaikesta tähän asti lasketusta
 • == määrittää, ettei tätä riviä oteta mukaan summaa laskettaessa
 • Jos mitään tilejä ei ole merkitty, tulostetaan pelkkä otsikko

Yllä oleviin tunnuksiin voi liittää numeron tyyliin S4 joka määrittää rivin sisennyksen (tulostaa riville summan ja sisentää riviä neljä merkkiä).

* tulostaa summarivin jälkeen tilikohtaisen erittelyn, jos raportista on valittuna erittely. Tähteen voi liittää numeron määrittelemään, kuinka monta merkkiä erittelyrivejä sisennetään (esim. *4).

Rivin muotoilu

 • lihava tai bold tulostaa rivin lihavoituna
 • viiva tulostaa rivin yläpuolelle viivan

Kommentit