Ohjelmasta on ilmestynyt uusi versio nimellä Kitsas

Kitupiikin tuki päättyy vuoden 2021 aikana. Suosittelemme siirtymistä Kitsaaseen viimeistään tilikauden vaihtuessa.

Ohjelma on edelleen ilmainen, kun kirjanpito tallennetaan omalle tietokoneelle. Kitsaaseen on saatavilla myös maksullisia lisäpalveluita.

kitsas.fi

Kirjaaminen käsin

Käytä Kirjausapuria aina kuin voit

Kirjauksiin liittyy usein paljon erilaisia ohjaustietoja, kuten arvonlisäveron ja tase-erien tiedot. Nämä tiedot tulevat kaikkein varmimmiten oikein käyttämällä Kirjausapuria. Käytä siksi Kirjausapuria aina kuin se on mahdollista!

Voit tehdä kirjauksen myös ilman Kirjausapuria valitsemalla Viennit-välilehdellä Lisää rivi (tai painamalla F11).

Sarakkeeseen Tili voit syöttää tilinumeron tai kirjoittaa tilin nimen alkua. Jos kirjaat tasetilille, jossa on käytettävissä tase-erittely, pääset kohdennus-saraketta napsauttamalla valitsemaan kirjaukselle tase-erän.

Arvonlisäveron kirjaaminen

Arvonlisäveron tietoja pääset muokkaamaan napsauttamalla Alv-saraketta, josta avautuu valintaikkuna. Tehtäessä arvonlisäverollisia kirjauksia pitää vientiin määritellä aina oikeat arvonlisäveron ohjaustiedot.

Katso tarkemmin luvusta Arvonlisävero eri arvonlisäveron kirjaustyypit.

Kotimaan arvonlisäverot kirjataan myyntien osalta seuraavasti

Verolaji Kirjaamisohje
Verollinen myynti (netto) Myynti-tilille kirjataan veroton määrä alv-tiedolla Veronalainen määrä ja Verokanta. Alv-velkatilille kirjataan veron osuus alv-tiedolla Veron määrä ja Verokanta
Verollinen myynti (brutto) Koko bruttohinta kirjataan myynti-tilille alv-tiedolla Veronalainen määrä ja Verokanta. Vero erotellaan tästä kirjauksesta alv-ilmoituksen yhteydessä.
Verollinen myynti (maksuperusteinen alv) Myynti-tilille kirjataan veroton määrä alv-tiedoilla Veronalainen määrä ja Verokanta. Maksuperusteisen alv-velan tilille kirjataan alv:n määrä tiedoilla Kohdentamaton maksuperusteinen alv ja Verokanta.

Muut arvonlisäverot kirjataan aina nettoperusteisesti niin, että alv-tiedolla Veronalainen määrä merkitään veron peruste ja alv-tiedolla Veron määrä maksettava vero ja vastaavasti Vähennettävä määrä alv-vähennykset määrä.

Kohdennuksen kirjaaminen

Tileillä, joissa ei ole käytössä tase-erittelyä, voi kohdennuksen valita suoraan Kohdennus-sarakkeelta avautustava valintalistasta. Tase-eritellyillä tileillä kohdennus valitaan valintaikkunasta, joka avautuu napsauttamalla Kohdennus-saraketta. Merkkaukset valitaan sarakkeen päällä hiiren oikeasta painikkeesta avautuvasta valikosta.

Osto- ja myyntilaskujen lisätiedot

Kirjattaessa Ostovelat-tilille on kohdennusikkunassa käytettävissä myös ostolaskun lisätiedot. Näitä tietoja käytetään kohdennettaessa tiliotteelta tuotava suoritus oikealle laskulle. Kitupiikki pyrkii lisäämään nämä tiedot automaattisesti pdf-muotoiselta laskulta.

Vastaavasti Myyntisaatavat-tilille kirjattaessa voit antaa viitetiedot, joiden perusteella saapuva maksu kohdennetaan.

Kun ostolaskulla on kohdennustietoja, näkyy Kohdennus-sarakkeessa sana VIITE.

Kommentit