Ohjelmasta on ilmestynyt uusi versio nimellä Kitsas

Kitupiikin tuki päättyy vuoden 2021 aikana. Suosittelemme siirtymistä Kitsaaseen viimeistään tilikauden vaihtuessa.

Ohjelma on edelleen ilmainen, kun kirjanpito tallennetaan omalle tietokoneelle. Kitsaaseen on saatavilla myös maksullisia lisäpalveluita.

kitsas.fi

Kirjaaminen

Käytä kirjausapuria

Koska kirjaukseen voi sisältyä paljon erilaisia ohjaustietoja, on suositeltavaa tehdä kirjaukset Kirjausapurilla aina, kun se suinkin on mahdollista. Arvonlisäverollisten kirjausten tekeminen käsin vaatii erityistä huolellisuutta!

 1. Jos tosite on tietokoneella (pdf- tai jpg-tiedostona) tuo se joko raahaamalla se Sähköinen tosite-kohtaan tai Valitse tiedosto-napilla (tai CTRL+O). Kitupiikki pyrkii poimimaan pdf-tiedostolta osan kirjauksen tiedoista, katso tuonti.
 2. Täytä tositteen päivämäärä Enter ja otsikko Enter.
 3. Valitse tositelaji.
 4. Kirjaa viennit joko Kirjausapurilla F9 tai käsin F11.
 5. Lisää tarvittaessa vielä Kommentit-välilehdelle tarkemmat selvitykset.
 6. Jos kirjaus perustuu paperitositteeseen, merkitse Tositenumero paperiseen tositteeseen.
 7. Tallenna kirjaus painamalla Tallenna tai F12.

Mikä päivämäärä?

Kirjanpito voidaan tehdä suorite-, maksu- tai laskuperusteisesti, katso Lyhyesti kirjanpidosta

Tositteen kommentit

Kommentit-välilehdelle kirjoitetaan tarkemmat tiedot tositteesta. Hankinnasta voidaan esimerkiksi kertoa, mitä varten se on tehty ja mihin päätökseen se perustuu (esim. yhdistyksessä viittaus hallituksen pöytäkirjaan).

Muistiotositteessa selitys voidaan kirjoittaa Kommentti-välilehdelle, jolloin tositteeseen ei tule liitettä (esimerkiksi tilinpäätösviennin perusteluina).

Liitteet

Tositteeseen voi liittää pdf- tai jpg-tiedostoja.

Ensimmäisen liitteen (sähköinen tosite) voit liittää suoraan Sähköinen tosite-kohdassa raahaamalla tiedoston tai Valitse tiedosto-napista.

Voit lisätä enemmän tiedostoja Liitteet-välilehdeltä Lisää-napista. Voit myös poistaa liitteitä, muuttaa liitteen nimeä (kaksoisnapsauttamalla nimeä), avata liitteen ulkoisella ohjelmalla tai tulostaa liitteen.

Lisäliite voi olla esimerkiksi hankintapäätös, tarjouspyyntö, lähetyslista tai muu tarpeellinen asiakirja.

Voit myös tehdä tositteen, jossa on liite ja mahdollisesti kommentteja ilman yhtään vientiä, jos jokin asiakirja on tarpeen liittää sähköiseen arkistoon. Tällainen voi olla tarpeen esimerkiksi todennettaessa tilinpäätöksen liitetietoja liitetietotositteella.

Tiliotteen kirjaaminen

Tiliote-välilehdeltä voit merkitä, että tosite on tiliote. Tällöin sähköinen arkisto lisää tilille tällä ajanjaksolla tehtyihin kirjauksiin linkin tiliotteeseen. Tiliotemerkintä tehdään automaattisesti, jos tiliote on määritelty tositelajin asetuksissa.

Tositenumero

Kitupiikki numeroi tositteet juoksevalla numerolla tositelajeittain ja tilikausittain. Jos haluat numeroida tositteita itse, syötä numero Tositenumero-ruutuun. Punainen numero tarkoittaa, että kyseinen tositenumero on jo käytössä. Siirrä numeroita-painikkeellä pääset siirtämään numerointia eteenpäin niin, että voit lisätä uuden tositteen olemassa olevien väliin.

Lisää toimintoja

Kirjausikkunan oikean alakulman valikosta löytyvät

 • Siirry tositteeseen Ctrl+G Nopea tositteeseen siirtyminen tositenumeron perusteella
 • Tulosta tosite Ctrl+P
 • Kopioi uuden pohjaksi Ctrl+T Luo uuden tositteen, johon kopioidaan näkyvissä olevan tositteen tiedot, uudella päivämäärällä ja otsikolla
 • Poista tosite

Kommentit