Ohjelmasta on ilmestynyt uusi versio nimellä Kitsas

Kitupiikin tuki päättyy vuoden 2021 aikana. Suosittelemme siirtymistä Kitsaaseen viimeistään tilikauden vaihtuessa.

Ohjelma on edelleen ilmainen, kun kirjanpito tallennetaan omalle tietokoneelle. Kitsaaseen on saatavilla myös maksullisia lisäpalveluita.

kitsas.fi

Tulosteet

Tulosteet-välilehdellä voit katsella ja tulostaa erilaisia raportteja kirjanpidostasi. Tulosteet ovat erilaisia eri tilikartoilla.

Tehtyäsi haluamasi valinnat paina Esikatsele ja näe raportin:

Esikatseluikkunassa

  • Avaa avaa raportin pdf-katseluohjelmassa
  • Tallenna tallentaa raportin pdf-muodossa
  • Tulosta tulostaa raportin
  • Raidat lisää raportin taustalle taustaraitoja rivien seuraamista helpottamaan
  • Sivun asetukset antaa mahdollisuuden vaihtaa paperin kokoa, suuntaa ja marginaaleja
  • HTML-painikkeesta avautuu valikko, jossa voit avata raporin selaimessa, kopioida raportin leikepöydälle tai tallentaa tiedostoon html-muodossa.
  • CSV-painikkeesta avautuu valikko, jolla voit kopioida raportin leikepöydälle tai tiedostoon csv-muodossa tai määritellä csv-tiedoston muodon (kuten merkistökoodaus ja sarakkeiden erotin.)

Kirjausten vienti CSV-muotoon

Päiväkirja-näkymä soveltuu erityisen hyvin kirjausten siirtämiseen csv-muodossa toisiin ohjelmiin. CSV-tiedosto on tekstitiedosto, jossa sarakkeet on erotettu toisistaan pilkulla. Se soveltuu tiedon siirtämiseen ohjelmasta toiseen.

Päiväkirja

Päiväkirja esittää kirjanpidon viennit aikajärjestyksessä. Halutessasi voit järjestää viennit tositenumeron mukaan tai ryhmitellä ne tositelajeittain.

Pääkirja

Pääkirjassa viennit on esitetty tileittäin aikajärjestyksessä. Tilin saldo on koko ajan näkyvissä, joten pääkirjaa voi hyvin käyttää pääkirjan ja tiliotteiden vertaamiseen eli tilien täsmäyttämiseen.

Tositeluettelo

Tositeluettelossa on tositteet luetteloitu lajeittain numerojärjestyksessä. Voit halutessasi tulostaa myös tositteiden viennit niiden alle.

Tase

Tase kuvaa taloudellista tilannetta tilinpäätöspäivänä. Monessa tilikartassa on lisäksi lyhennetty tasekaava, jota saavat käyttää PMA-asetuksen mukaiset yritykset. Myös taseen voi tulostaa tileittäin eriteltynä

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma kuvaa tilikauden tulosta niin, että viimeiselle riville jää tilikauden voitto tai tappio. Tässä kuvassa on esitetty yhdistyksen tuloslaskelma: elinkeinotoiminnalla ja kiinteistön hallinnalla on erilaiset tuloslaskelmakaavat. Joissain tilikartoissa on eri tuloslaskelmavaihtoehtoja. Myös tuloslaskelman voi eritellä tileittäin.

Tuloslaskelmalle voi valita tulostettavaksi toteutuman lisäksi myös tilikauden budjetin tai budjetin toteutuman.

Tase-erittely

Tase-erittely laaditaan varmentamaan taseen summat. Yllä olevan erittelyn ensimmäisellä tilillä 1062 IT-ohjelmistot on täysi tase-eräkohtainen erittely, keskimmäisellä luetellaan tilikauden aikaiset muutokset ja alimmalla tilin saldon muodostavat summat tilikauden päätöspäivänä.

Tililuettelo

Tililuettelossa on numerojärjestyksessä ja otsikoittain lueteltu kirjanpidon tilit. Voit valita tulostettaviksi vain ne tilit, joilla on kirjauksia. Voit tulostaa tililuetteloon myös tilien kirjausohjeet.

Laskuluettelo

Laskuraportti

Voit tulostaa laskuluettelon myyntilaskuista (Kitupiikillä laaditut laskut) tai ostolaskuista (Ostovelat-tileille kirjatut laskut). Laskuluettelon saa myös haluttuna päivänä avoinna olleista laskuista saldoineen.

Myyyntiraportti

Myyntiraportti

Myyntiraportissa luetellaan Kitupiikin myyntilaskutuksella laskutetut tuotteet, niiden määrä, keskimääräinen kappalehinta ja myynti yhteensä.

Arvonlisäveron erittely

Voit tulostaa arvonlisäverolaskelman erittelyn myös kesken verokauden.

Muut raportit

Tilikarttaan voi kuulua muitakin raportteja, kuten tulojen ja menojen kohdennusraportit.

Voit myös tehdä itse uusia raportteja ja muokata olemassa olevia, katso Raporttien muokkaaminen

Kommentit